Kontakt

mapa EKOVIB s.r.o. - Ing. Viola Beňová
Korešpondenčná adresa: Nábrežná 2, 080 01 Prešov
Kde nás nájdete: Jarková 14, 080 01 Prešov
Tel. č.: 051/7722332
Mobil: 0905 39 77 16
e-mail: benova@ekovib.sk