Služby

Firma EKOVIB s.r.o. ponúka jednorazové spracovanie dokumentácie a zosúladenie stavu vo firme s požiadavkami legislatívy, resp. pravidelný servis na základe zmluvy formou outsourcingu.