AIR

Every juridical as well as natural person – businessman who operates a source of air pollution must follow the requirements of the Air Act. To put it simply, every technological unit that produces air pollutants and releases them into the air (vents, chimneys and so on) represents a source of air pollution. Typical sources of air pollution are boilers, paint shops, heat treatment of metals, surface treatment of metals and some others.

Ekovib | Environmentálne poradenstvo

WE OFFER

Ekovib | Ekologické a environmentálne poradenstvo

identifikácia zdroja znečisťovania ovzdušia

Ekovib | Ekologické a environmentálne poradenstvo

vypracovanie žiadosti na inštaláciu zdroja znečisťovania ovzdušia

Ekovib | Ekologické a environmentálne poradenstvo

vypracovanie žiadosti o schválenie postupu výpočtu množstva emisií

Ekovib | Ekologické a environmentálne poradenstvo

vypracovanie žiadosti na povolenie zdroja znečisťovania ovzdušia

Ekovib | Ekologické a environmentálne poradenstvo

vypracovanie prevádzkovej evidencie zdroja znečisťovania ovzdušia

Ekovib | Ekologické a environmentálne poradenstvo

výpočet poplatku za znečisťovanie ovzdušia

Ekovib | Ekologické a environmentálne poradenstvo

sprostredkovanie merania emisií znečisťujúcich látok

Ekovib | Ekologické a environmentálne poradenstvo

sledovanie zmien v legislatíve o ovzduší a ich aplikácia vo firme

Ekovib | Ekologické a environmentálne poradenstvo

zastupovanie pred orgánmi štátnej správy

COOLING DEVICE

Every juridical as well as natural person – businessman who owns
a device containing fluorinated greenhouse gases (CFCs) must follow
the Fluorinated Greenhouse Gas Act.

We offer:

Ekovib | Ekologické a environmentálne poradenstvo

identifikácia zariadenia (nie každého zariadenia sa týkajú všetky náležitosti zákona)

Ekovib | Ekologické a environmentálne poradenstvo

poradenstvo v oblasti prevádzky chladiacich zariadení (evidencia, skúšky tesnosti a pod.)

Ekovib | Ekologické a environmentálne poradenstvo

vypracovanie oznámenia o inštalácii zariadenia

Ekovib | Ekologické a environmentálne poradenstvo

vypracovanie oznámenia o určení prevádzkovateľa zariadenia, po jeho uvedení do prevádzky

Ekovib | Ekologické a environmentálne poradenstvo

vypracovanie ročného oznámenie prevádzkovateľa stacionárnych chladiacich zariadení

DO YOU WANT TO KNOW MORE?

Write us!

© 2024 All rights reserved for EKOVIB, Ltd.
Select your privacy settings to continue. Please read our privacy policy and cookie policy for more information.