IPKZ

IPKZ je skratka pre integrovanú prevenciu a kontrolu znečisťovania životného prostredia. Je to súbor opatrení zameraných na prevenciu znečisťovania, na znižovanie emisií do ovzdušia, vody a pôdy, na obmedzovanie vzniku odpadu a na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu s cieľom dosiahnuť vysokú celkovú úroveň ochrany životného prostredia.

Ekovib | Environmentálne poradenstvo

PONÚKAME

Ekovib | Ekologické a environmentálne poradenstvo

vypracovanie žiadosti o vydanie integrovaného povolenia

Ekovib | Ekologické a environmentálne poradenstvo

kontrola prevádzky z hľadiska plnenia podmienok určených v integrovanom povolení

Ekovib | Ekologické a environmentálne poradenstvo

aktualizácia integrovaného povolenia

 CHCETE VEDIEŤ VIAC? 

 Napíšte nám!

© 2024 Všetky práva vyhradené pre EKOVIB s.r.o.
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.