OVZDUŠIE

Každá právnická a fyzická osoba – podnikateľ, ktorá prevádzkuje zdroj znečisťovania ovzdušia, je povinná dodržiavať náležitosti zákona o ovzduší. Zjednodušene povedané, je zdrojom znečisťovania ovzdušia každý technologický celok, z ktorého sú vznikajúce znečisťujúce látky odvádzané a vypúšťané do ovzdušia (výduchy, komíny a pod.). Typickými zdrojmi znečisťovania ovzdušia sú kotolne, lakovne, tepelné spracovanie kovov, povrchová úprava kovov a ďalšie.

Ekovib | Environmentálne poradenstvo

PONÚKAME

Ekovib | Ekologické a environmentálne poradenstvo

identifikácia zdroja znečisťovania ovzdušia

Ekovib | Ekologické a environmentálne poradenstvo

vypracovanie žiadosti na inštaláciu zdroja znečisťovania ovzdušia

Ekovib | Ekologické a environmentálne poradenstvo

vypracovanie žiadosti o schválenie postupu výpočtu množstva emisií

Ekovib | Ekologické a environmentálne poradenstvo

vypracovanie žiadosti na povolenie zdroja znečisťovania ovzdušia

Ekovib | Ekologické a environmentálne poradenstvo

vypracovanie prevádzkovej evidencie zdroja znečisťovania ovzdušia

Ekovib | Ekologické a environmentálne poradenstvo

výpočet poplatku za znečisťovanie ovzdušia

Ekovib | Ekologické a environmentálne poradenstvo

sprostredkovanie merania emisií znečisťujúcich látok

Ekovib | Ekologické a environmentálne poradenstvo

sledovanie zmien v legislatíve o ovzduší a ich aplikácia vo firme

Ekovib | Ekologické a environmentálne poradenstvo

zastupovanie pred orgánmi štátnej správy

CHLADIACE ZARIADENIA

Každá právnická a fyzická osoba – podnikateľ, ktorá vlastní zariadenie s obsahom fluórovaných skleníkových plynov (freónov), je povinná dodržiavať náležitosti zákona o fluórovaných skleníkových plynoch.

Ponúkame:

Ekovib | Ekologické a environmentálne poradenstvo

identifikácia zariadenia (nie každého zariadenia sa týkajú všetky náležitosti zákona)

Ekovib | Ekologické a environmentálne poradenstvo

poradenstvo v oblasti prevádzky chladiacich zariadení (evidencia, skúšky tesnosti a pod.)

Ekovib | Ekologické a environmentálne poradenstvo

vypracovanie oznámenia o inštalácii zariadenia

Ekovib | Ekologické a environmentálne poradenstvo

vypracovanie oznámenia o určení prevádzkovateľa zariadenia, po jeho uvedení do prevádzky

Ekovib | Ekologické a environmentálne poradenstvo

vypracovanie ročného oznámenie prevádzkovateľa stacionárnych chladiacich zariadení

 CHCETE VEDIEŤ VIAC? 

 Napíšte nám!

© 2024 Všetky práva vyhradené pre EKOVIB s.r.o.
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.