VODNÉ HOSPODÁRSTVO

Každá právnická a fyzická osoba – podnikateľ, ktorá v rámci svojej činnosti nakladá s kvapalnými znečisťujúcimi látkami ako sú oleje, emulzie, farby, pohonné látky a pod., je povinná dodržiavať náležitosti zákona o vodách.

Ekovib | Environmentálne poradenstvo

PONÚKAME

Ekovib | Ekologické a environmentálne poradenstvo

výkon funkcie vodohospodára

Ekovib | Environmentálne poradenstvo

vypracovanie žiadostí vyplývajúcich zo zákona o vodách

Ekovib | Ekologické a environmentálne poradenstvo

vypracovanie prevádzkových poriadkov

Ekovib | Ekologické a environmentálne poradenstvo

vypracovanie Plánu preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku škodlivých a obzvlášť škodlivých látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (havarijný plán)

Ekovib | Ekologické a environmentálne poradenstvo

poradenstvo v oblasti materiálovo-technického zabezpečenia - výber vhodných havarijných prostriedkov

Ekovib | Ekologické a environmentálne poradenstvo

odporučenie nakladania so škodlivými a obzvlášť škodlivými látkami v zmysle požiadaviek zákona o vodách

Ekovib | Ekologické a environmentálne poradenstvo

odborný dozor pri plnení podmienok vydaných súhlasov a dodržiavaní legislatívnych termínov

Ekovib | Ekologické a environmentálne poradenstvo

návrh systému odpadového hospodárstva – zhromažďovanie, skladovanie odpadov, označovanie nádob

Ekovib | Environmentálne poradenstvo

poradenstvo v oblasti materiálovo-technického zabezpečenia - výber vhodných zberných nádob a havarijných prostriedkov

 CHCETE VEDIEŤ VIAC? 

 Napíšte nám!

© 2024 Všetky práva vyhradené pre EKOVIB s.r.o.
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.