SLUŽBY

Požiadavky zákonov v oblasti životného prostredia na jednotlivé subjekty sú rozsiahle a často neprehľadné. So vstupom Slovenska do EÚ sa vo firmách kladie čoraz väčší dôraz na dodržiavanie zákonov týkajúcich sa ochrany vody, ovzdušia a spôsobov nakladania s odpadmi.

Nie každá firma môže zamestnávať odborníka, špecialistu na životné prostredie a nie v každej firme by to bolo efektívne.

Firma EKOVIB s.r.o. ponúka jednorazové spracovanie dokumentácie a zosúladenie stavu vo firme s požiadavkami legislatívy, resp. pravidelný servis na základe zmluvy formou outsourcingu.

Ekovib | Environmentálne poradenstvo

ZAMERIAVAME SA

Ekovib | Environmentálne poradenstvo

Enviromentálny audit

Komplexná analýza jednotlivých oblastí životného prostredia v spoločnosti.

ZISTITE VIAC
Ekovib | Environmentálne poradenstvo

Odpadové hospodárstvo

Zhromažďovanie a zneškodňovanie triedeného odpadu v súlade zo zákonom o odpadoch.

ZISTITE VIAC
Ekovib | Environmentálne poradenstvo

Vodné hospodárstvo

Nakladanie s kvapalnými znečisťujúcimi látkami ako sú oleje, emulzie, farby, pohonné látky a pod.

ZISTITE VIAC
Ekovib | Environmentálne poradenstvo

Ovzdušie

Náležitosti zákona o ovzduší a zdrojov znečisťovania ovzdušia.

ZISTITE VIAC
Ekovib | Environmentálne poradenstvo

IPKZ

Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia.

ZISTITE VIAC
Ekovib | Ekologické a environmentálne poradenstvo

EMS ISO 14001

Budovanie efektívnejšieho systému environmentálneho manažmentu.

ZISTITE VIAC

CHCETE VEDIEŤ VIAC?

Napíšte nám!

© 2024 Všetky práva vyhradené pre EKOVIB s.r.o.
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.